Result Analysis

Result Analysis

D. Pharmacy

Academic Year 2022-23

Class Class Result Rankers % Marks
First Year D. Pharm 45%
1 Ms. Purnima Ghanchi 80.20
2 Mr. Sandesh Shivsharan 76.20
3 Ms. Sanika Khulape 75.90
4 Ms. Chaitali Nalavade 68.90
5 Ms. Priyanka Godase 67.90
Second Year D. Pharm 46 %
1 Mr. Vaibhav Mali 79.46
1 Ms. Vinayshri Patil 79.46
2 Ms. Yashashri Chavan 76.18
3 Ms. Vaishnavi Lohar 76.00
4 Ms. Pooja Saptal 75.46
5 Ms. Ashwini Umarani 72.00

Academic Year 2021-22

Class Class Result Rankers % Marks
First Year D. Pharm 80%
1 Ms. Yashashri Chavan 79.00
2 Ms. Pooja Saptal 77.60
3 Ms. Megharani Kadam 77.00
4 Ms. Vinayshri Patil 76.10
5 Ms. Shrushti Mali 74.00
Second Year D. Pharm 30%
1 Ms. Jadhav Dhanashri 88.00
2 Ms. Supriya Kashid 82.00
3 Ms. Minakshi Yalsangi 78.60
4 Ms. Bhouramma Malabadi 74.60
5 Ms. Sonali Kokare 72.10

Academic Year 2020-21

Class Class Result Rankers % Marks
First Year D. Pharm 100%
1 Ms. Jadhav Dhanashri 92.00
2 Ms. Supriya Kashid 90.20
3 Ms. Minakshi Yalsangi 89.18
Second Year D. Pharm 100%
1 Ms. Reshma Shinde 87.60
2 Mr. Sachin Hattalli 86.00
3 Ms. Nikita Hotagi 85.00
4 Ms. Nikita Dudhal 84.10
5 Ms. Aarati Dandhore 97.50
5 Priyanka Kolase Patil 97.50

Academic Year 2019-20

Class Class Result Rankers % Marks
First Year D. Pharm 100%
1 Ms. Nikita Dudhal & Suvarna Patil 96.18
2 Ms. Aarati Dhandore 96.00
3 Mr. Priyanka Kolase Patil 95.00
3 Mr. Sachin Hattalli 95.00
4 Ms. Nikita Hotagi 90.00
5 Ms. Divya Bedre 89.00

B. Pharmacy

Academic Year 2022-23

Class Semester Class Result Rankers CGPA
First Year B. Pharm Sem-I 77.27%
1 MR. GADGE MANJUNATH BASAWESHWAR 8.72
2 MISS. MOTE KAJAL SAMPAT 8.59
3 MISS. SASMAL SOVA AMAR 8.45
3 MISS. KADAM KALYANI BALAJI 8.45
Sem-II 76.62%
1 MISS. KADAM KALYANI BALAJI 8.76
2 MR. GADGE MANJUNATH BASAWESHWAR 8.62
3 MISS. GANGTHADE SHUBHANGI ANANTA 8.48
3 MISS. MOTE KAJAL SAMPAT 8.48
Second Year B. Pharm Sem-III 67.47%
1 MISS. PAWAR MADHURI KHANDU 8.83
2 MISS. SAMRUDDHI PRAVIN CHOUGULE 8.75
3 MISS. DESHMUKH PRACHI BALASAHEB 8.17
3 MISS. DESHMUKH SHRADDHA DEVENDRA 8.17
Sem-IV 66.66%
1 MISS. DESHMUKH SHRADDHA DEVENDRA 8.36
2 MISS. PAWAR MADHURI KHANDU 8.14
2 MISS. KAKEKAR PRADNYA LAKSHMAN 8.14
3 MISS. BABAR GOURI SANJAY 8.07
Third Year B. Pharm Sem-V 58.87 %
1 MISS. NADAF SIMRAN AYUB 8.69
1 MISS. YELPALE PRATIKSHA SHRIKANT 8.69
2 MR. PUTTA VIGHNESH NAGNATH 8.38
3 MISS. KOLASE-PATIL PRIYANKA ANNASAHEB 8.31
Sem-VI 71.47%
1 MR. PUTTA VIGHNESH NAGNATH 8.73
1 MISS. RESHMA ANKUSH MULE 8.73
2 MISS. SHITAL KALLAPPA HATTALI 8.47
2 MISS. RUTUJA NINGAPPA CHORAGI 8.47
3 MR. MULANI TANJEEL SHAHAJHAN 8.4
Final Year B. Pharm Sem-VII 71.81%
1 MISS. VATHARE SHRADDHA SOMNATH 8.67
2 MISS. PAWAR NIKITA DUSHANT 8.58
3 MISS. PALAVE RAHUL DATTATRAY 8.5
3 MISS. GANGTHADE RUTUJA ANANDA 8.5
Sem-VIII 94.49%
1 MISS. LENDAVE ASHLESHA SHIVAJI 9
2 MISS. SATHE ANJALI BHAUSAHEB 8.82
3 MISS. VATHARE SHRADDHA SOMNATH 8.64
3 MISS. KHARAT RANI TANAJI 8.64

Academic Year 2021-22

Class Semester Class Result Rankers CGPA
First Year B. Pharm Sem-I 91.74%
1 MISS.PAWAR MADHURI KHANDU 9.31
2 MISS. MAHADIK DEEPTI MARUTI 9.28
3 MISS. BABAR GOURI SANJAY 9.26
Sem-II 95.12%
1 MISS. DESHMUKH SHRADDHA DEVENDRA 8.79
2 MISS. MISS.PAWAR MADHURI KHANDU 8.64
3 MISS. MAHADIK DEEPTI MARUTI 8.59
3 MISS. CHOUGULE SAMRUDDHI PRAVIN 8.59
Second Year B. Pharm Sem-III 77.95%
1 MISS. RESHMA ANKUSH MULE 9.61
2 MISS. YELPALE PRATIKSHA SHRIKANT 9.54
3 MISS. AKSHATA SUHAS ZAPKE 9.52
Sem-IV 100%
1 MISS. RESHMA ANKUSH MULE 9.38
2 MISS. AKSHATA SUHAS ZAPKE 9.06
3 MISS. GAVALI RUTUJA ASHOK 9.03
Third Year B. Pharm Sem-V 95.57 %
1 MISS. LENDAVE ASHLESHA SHIVAJI 9.43
2 MISS. NIKATE AKANKSHA ANIL 9.31
3 MISS. BANDGAR SNEHAL POPAT 9.29
Sem-VI 100%
1 MISS. LENDAVE ASHLESHA SHIVAJI 9.21
2 MISS. GAWADE SEEMA BALU 9.01
3 MISS. GHATAGE PRIYANKA VILAS 8.99

Academic Year 2020-21

Class Semester Class Result Rankers CGPA
First Year B. Pharm Sem-I 96.46%
1 MISS. PRIYANKA SHRISHAIL GODASE 9.62
2 MISS. RUTUJA ASHOK GAVALI 9.55
3 MISS. SAHARA RAGHUNATH CHAVAN 9.48
3 MISS. JYOTI SURESH BAGALE 9.48
Sem-II 99.11%
1 MISS. RUTUJA ASHOK GAVALI 9.61
2 MISS. PRATIKSHA SHRIKANT YELPALE 9.59
2 MISS. PRIYANKA SHRISHAIL GODASE 9.59
2 MISS. RESHMA ANKUSH MULE 9.59
2 MISS. SAHARA RAGHUNATH CHAVAN 9.59
3 MISS. JYOTI SURESH BAGALE 9.57
Second Year B. Pharm Sem-III 98.96%
1 MISS. ASHLESHA SHIVAJI LENDAVE 9.35
2 MISS. PRIYANKA VILAS GHATAGE 9.20
3 MISS. SNEHAL POPAT BANDGAR 9.15
Sem-IV 100%
1 MISS. LENDAVE ASHLESHA SHIVAJI 9.45
2 MISS. GHATAGE PRIYANKA VILAS 9.25
3 MISS. SNEHAL POPAT BANDGAR 9.22

Academic Year 2019-20

Class Semester Class Result Rankers CGPA
First Year B. Pharm Sem-I 92.78%
1 MISS. ASHLESHA SHIVAJI LENDAVE 8.55
2 MISS. PRIYANKA VILAS GHATAGE 8.31
3 MISS. SNEHAL POPAT BANDGAR 8.14
Sem-II 100%
1 MISS. ASHLESHA SHIVAJI LENDAVE 9.9
2 MISS. SNEHAL POPATBANDGAR 9.7
3 MISS. PRIYANKA VILAS GHATAGE 9.6